Reinkarnation och livets mening

ETT KLIV UPP

Reinkarnation och livets mening

Denna eviga fråga om vad som är livets mening kan få många olika svar. Därför att det som ger vårt liv mening är så individuellt, beroende på var vi befinner oss på livets väg. För några kan det vara att skaffa mat för dagen och föra släktet vidare. För en del att arbeta för att öka den materiella levnadsstandarden. För andra kan det vara att vara kreativ, att vara lycklig, njuta och må bra. För några att arbeta för något gott och meningsfullt. Alla dessa motiv har dock en övergripande mening, och den är att växa i vår medvetenhet. Från fysiskt fokus till det lägre emotionella och mentala, till det högre emotionella och det högre mentala, till det kausala (själsliga) och så vidare. Detta är den osynliga evolution som är vår medvetenhets evolution, genom liv efter liv. Förutom denna övergripande mening med våra liv har vi även vår speciella livsuppgift för just det här livet, för vår innevarande inkarnation.


Att öka människans medvetenhet är det i särklass största behovet i vår tid. Medvetenhet leder till kärlek. Bristande medvetenhet är det som ligger till grund för allt lidande i världen, all svält, all sned resursfördelning, alla krig och alla kärlekslösa handlingar mot både människor och djur. När människan växer i medvetenhet, ökar hennes förståelse för livet och sina medmänniskor, och minskar hennes drift att agera själviskt och kärlekslöst. Vi blir kapabla att skapa en bättre värld.


Livets mening är medvetenhetsutveckling. Inte bara formen förändras under evolutionens gång, utan det är framför allt vår medvetenhets stadiga, om än långsamma, evolution mot allt högre riken, som är meningen bakom alla våra livserfarenheter, lärdomar och insikter vi gör. Ett enskilt liv skulle vara totalt meningslöst, ologiskt och orättvist, sett ur ettlivsperspektiv, påfört slumpmässigt lidande längs dess väg.


Våra instinkter är vanor som blivit automatfunktion, såsom spädbarnets utsträckta armar vid rädsla för att falla. Detta är något som uppkommit genom många tusen inkarnationer. Barn med extraordinära förmågor, och människor med geniala talanger, är resultatet av flera inkarnationers förfinade förmågor. Vi kan till exempel se barn som kan sjunga och spela med en inlevelse och ett vuxet kroppsspråk som vittnar om gamla erfarenheter.


Vi är eviga monader som hela tiden tar oss nya höljen i det fysiska för att skaffa oss värdefulla erfarenheter på vår väg. Med perioder mellan inkarnationerna då hon uppehåller sig i finare höljen på högre plan. Detta som vi kallar reinkarnation och som fortfarande väntar på erkännande från mänskligheten. Ett erkännande som skulle förändra hur vi bygger vår värld och vad vi fokuserar på.


Då vi hela tiden växer i medvetenhet, finns det förstås de som har kommit längre och mycket längre än vi. Dessa äldre bröder befinner sig i högre världar än mänsklighetens tre världar - fysiska, emotionala och mentala-kausala. De övervakar vår utveckling, liksom vi en gång ska komma övervaka djurrikets utveckling. När vi människor kan ta steget att ödmjukt erkänna hur lite vi vet, och vända oss till våra äldre bröder, kommer ett skifte att äga rum.


Denna medvetenhetsutveckling sker naturligt och långsamt. Dock i vår tid motarbetas mänsklighetens uppvaknande genom all den distraktion som så starkt präglar vår tid. Allt detta som drar vår uppmärksamhet från det verkligt viktiga. Att förstå livet, göra gott och tjäna vår nästa, och att leva utifrån detta. Först då kan vi bygga en värld där alla kan leva i fred, äta sig mätta och kunna utveckla den potential vi bär inom oss. Då blir det ointressant med kortsiktiga vinster, överkonsumtion, spelberoenden, mediehysteri och förförisk men onödig teknik. Vi upptäcker att livet överträffar all konstgjord förströelse som vi trott varit livets mening. Att gemensamt bygga en mänskligare värld blir en glädjerik utmaning som inga dataspel kommer i närheten av. Det handlar om att vägra låta oss distraheras mer, välja väg och låta förnuftet leda oss.


En tankeställare kan vara äldre brödernas utsaga: ”när konsten förfulas är det ett tecken på att en civilisation är på väg mot sitt förfall”. De menar att konst är menad att vara skönhet. Den ska vara människans vision av det högre, det vackra, det vi längtar efter. Den ska lyfta människan. Idag är konst och kultur till mångt och mycket en individens egenterapi och uttryck för ångest, mörker, tunga känslor och tankar. Att exponera vårt inre mörker för andras beskådan är ytterst sällan till hjälp för någon annan.


Vårt välmående grundas på var vi håller vår uppmärksamhet. Väljer vi att oupphörligen se det tunga, eller kan vi fokusera utanför oss själva och på något gott? Att höja perspektivet på våra livserfarenheter, förlåta, glömma och gå vidare är det vi bör sträva efter. Inte alltid lätt utan kan vara en stor utmaning, men är samtidigt enda vägen. Och den vägen befriar oss. Undvika att se tillbaka. Vi kan så bespara oss många inkarnationer av lidande när vi istället väljer ljusets och kärlekens väg och tar ett kliv upp i vår medvetenhetsevolution. Mänsklighetens evolution.


Denna sida är ett ideellt initiativ genom föreningen Ny Livslust.